Zbigniew Gołacki właściciel Tergo wycena nieruchomości

Tergo Wycena Nieruchomości

istnieje już od 17 sierpnia 1992 roku.

Właścicielem jest mgr inż. Zbigniew Gołacki posiadający następujące uprawnienia:

  • W zakresie szacowania nieruchomości nr 852, wydane przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.
  • Do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno – budowlanej nr 38/Sz/91.
  • Certyfikat nr 461/2011 – wycena dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych.
  • Ukończone szkolenia dla potrzeb bankowych, skarbowo-podatkowych i innych.

Firma jest ubezpieczona w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń S.A. od odpowiedzialności cywilnej rzeczoznawcy majątkowego.

Wielu naszych klientów doceniło nasze bogate doświadczenie w zakresie wyceny nieruchomości, zdobyte podczas pracy z osobami fizycznymi, prawnymi, a także podmiotami instytucjonalnymi. Sprawdź nas!

Usługi

Zajmujemy się wyceną mieszkań, wyceną nieruchomości gruntowych oraz wszelkiego rodzaju nieruchomości zabudowanych. Wyceniamy również nieruchomości komercyjne, przemysłowe i handlowe.

Jesteśmy członkiem Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Szczecinie oraz Polskiej Federacji Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych.

Nowoczesny dom, wycena nieruchomości

Nowoczesne osiedle, wycena nieruchomości

Nowoczesny dom, operat szacunkowy