Koszt wyceny nieruchomości

Koszt sporządzenia wyceny nieruchomości, opinii lub wszelkiego rodzaju opracowań nie jest uzależniony od wartości nieruchomości. Wynagrodzenie rzeczoznawcy majątkowego za usługę wyceny ustala się indywidualnie dla każdego zlecenia. Koszt wyceny jest ściśle określony w umowie między klientem a rzeczoznawcą.

Od czego zależy koszt wyceny nieruchomości?

Koszt wyceny ustalany jest indywidualnie w zależności od przedmiotu wyceny oraz towarzyszących mu okoliczności. Czynniki wpływające na koszt usługi:

  • nakład pracy niezbędny do prawidłowego przeprowadzenia procesu wyceny,
  • rodzaj, wielkość i charakter nieruchomości stanowiącej przedmiot wyceny,
  • zakres i cel wyceny,
  • termin i warunki wykonania usługi,
  • kompletność dokumentacji dotyczącej nieruchomości,
  • dostępność danych niezbędnych do sporządzenia wyceny,
  • dodatkowe koszty ponoszone przez rzeczoznawcę w związku z prowadzonymi czynnościami (dojazd, pozyskanie dokumentów i inne),
  • konieczność wykonania pomiarów na nieruchomości itd.

 

Termin sporządzenia operatu szacunkowego wynosi zazwyczaj kilka dni roboczych od momentu otrzymania niezbędnych dokumentów i przeprowadzenia oględzin nieruchomości. Termin wykonania usługi może być różny w zależności od złożoności przedmiotu wyceny. Zapraszamy do kontaktu w celu poznania szczegółów i omówienia indywidualnych warunków współpracy.