Nasze kwalifikacje

Nasz zespół posiada szeroką, podpartą doświadczeniem wiedzę z zakresu rynku nieruchomości, analizy inwestycji oraz bankowości. Staramy się świadczyć usługi najwyższej jakości, dlatego nieustannie podnosimy swoje kwalifikacje, biorąc udział w licznych szkoleniach, konferencjach oraz kursach. Zdobywana w ten sposób wiedza pozwala nam wykonywać swoją pracę zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oraz zawodowymi standardami i etyką rzeczoznawców majątkowych.

 

Certyfikowana jakość usług

Nad rzetelną pracą naszego zespołu czuwa mgr inż. Zbigniew Gołacki. Rzeczoznawca posiada kwalifikacje z zakresu wyceny nieruchomości. Właściciel firmy uzyskał następujące uprawnienia:

  • w zakresie szacowania nieruchomości nr 852, wydane przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa;
  • do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr 38/Sz/91;
  • do wyceny dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych – Certyfikat nr 461/2011;
  • szkolenia dla potrzeb bankowych, skarbowo-podatkowych i innych.

 

Wszystkie kwalifikacje rzeczoznawcy majątkowego potwierdzają certyfikaty renomowanych instytucji oraz stowarzyszeń.